• İşe Alım Danışmanlığı
 • Headhunting
 • SGK Danışmanlığı
 • Teşvik ve Hibe Danışmanlığı
 • İstihdam Geliştirme Danışmanlığı
 • Performans Yönetim Sistemi Danışmanlığı
 • Yurt Dışı İstihdam Danışmanlığı
 • Bakıcı Hizmetleri Danışmanlığı

İşe Alım Danışmanlığı

İşe alım süreçlerimizde seçme, ölçme ve yerleştirme metotları uygulanır.

Seçme

 • İş ortaklarımızın talep ettiği pozisyon için duyuru ve ilanların hazırlanması
 • Doğru adayları belirleyen kriterlerin oluşturulması
 • Ön eleme, ön mülakatların organize edilmesi ve gerçeklemesini sağlar.

Ölçme

 • Adayı tanıma ve yetkinliklerini öğrenme
 • Adayın mülakat sürecinde kendini ifade edişini kayıt altına alma
 • Gerekli test ve sınavların uygulanması
 • Test ve sınavların objektif olarak değerlendirilmesi
 • Sonuçlara göre karar verme sürecine katkı sağlama, sonuçları iş ortaklarıyla paylaşmak ve arşivlemek
 • Adayın işe bakış açısını analiz etme
 • Adayın kariyer planlaması öğrenme

Yerleştirme

 • İş teklifi yapılacak adayla ilgili referans kontrolünün yapılması
 • Adaya iş teklifi yapılması
 • İş teklifini kabul eden adaylarla evrak paylaşımı yapılması ve sözleşme imzalanması
 • Test ve sınavların objektif olarak değerlendirilmesi
 • Sonuçlara göre karar verme sürecine katkı sağlama, sonuçları iş ortaklarıyla paylaşmak ve arşivlemek
 • Adayın işe bakış açısını analiz etme
 • Adayın kariyer planlaması öğrenme

Headhunting

Kurumlar için yönetici bulma süreci markanın varlığı ve temsili için çok önemlidir. Personalis, orta ve üst düzey yönetici seçme çalışmasını yaparken iş ortaklarının beklentilerine cevap vermek için headhunting yöntemini kullanmaktadır. Orta ve üst düzey yönetici araştırmasında hem aday hem de firma açısından gizlilik önemli olduğundan, bu süreç deneyimli danışman kadromuz tarafından titizlikle yürütülmektedir.

Personalis, headhunting yönteminde

 • İş ortaklarını iyice tanır
 • Aday araştırmasını titizlikle yapar
 • Şirket bilgilerinin gizliliği korunmasını sağlar
 • Her iki tarafa da doğru, tarafsız bilgi aktarımında bulunur
 • Süreci yönetirken her iki tarafın beklentilerini maksimum ölçüde gerçekleştirir
 • Pozisyonun gerektirdiği yetkinliklere en uygun adayın müşteriye kazandırılması hedefler
 • Gerçekleşen hedefin takibini yapar
 • İş ortaklarına kazandırılan orta ve üst düzey yöneticinin etkinliğinden haberdar olur

SGK Danışmanlığı

Personalis olarak müşterilerimize SGK Danışmanlığı hizmetinde sunduğumuz işlemler;
 • İş Kanunu ve SGK Uygulamaları
 • İşçi – İşveren Arasında Uyuşmazlıkların Çözümü
 • İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları
 • Ücret Ödemeleri ve Kesintilerin Denetimi
 • Performans Değerlendirme Ve İhtar Bildirimleri
 • İzin ve Tatil Uygulamaları
 • Resmi Kurum Bildirimleri
 • Yıl Sonu ve Ara Dönem Denetimi
 • Asgari İşçilik Uygulamaları

Teşvik ve Hibe Danışmanlığı

Personalis Danışmanlık ve İnsan Kaynakları olarak iş ortaklarımızın ihtiyaçlarına yönelik verdiğimiz istihdam hizmetinde en temel amacımız, istihdam hizmetini en düşük maliyetle yönetmektir. Personalis, iş ortaklarına bu hizmeti insan kaynaklarına ek olarak danışmanlık hizmeti ile sağlar. Bunu da kamu kurum ve kuruluşlarından sağladığı hibe, indirim ve teşvik gibi destekleri organize ve koordine ederek yapar.

Teşvik, hibe ve indirim sağlanan bazı kamu kuruluşları

 • SGK
 • İşkur
 • Kosgeb

İstihdam Teşvikleri

 • 7103 İlave İstihdam Teşviki
 • 6111 Genç ve Kadın İstihdamı Teşviki
 • 6645 İşbaşı Eğitim Programı İstihdam Teşviki
 • 14857 Engelli İstihdamı Teşviki

İstihdam Geliştirme Danışmanlığı

Personalis Danışmanlık ve İnsan Kaynakları, iş ortaklarının personel ihtiyacını karşılamanın yanında, yerleştirme hizmeti sonrası personelin ya da personellerin işe uyumunu, tutunmasını ve sürdürmesi evrelerini tek tek analiz eder.

Personelin ya da personellerin bilgi, beceri, ilgi, değer yargıları ve güçlü ve güçsüz yönlerini değerlendirmesi, organizasyon içi ve dışı kariyer olanaklarını tanımlaması, kendisi için kısa, orta, uzun dönemli hedefler saptaması, eylem planlarını hazırlaması ve bunları uygulaması sürecini takip eder.

Performans Yönetim Sistemi Danışmanlığı

Performans Yönetimi, bir işyerinde çalışanların etkinliğini arttırmak için kullanılan bir yöntemdir.

Bu yöntemin içeriğinde hedeflerin belirlenmesi, değişikliklerin izlenmesi, koçluk, motivasyon, yeniden gözden geçirme ve personel gelişimi gibi birçok aktivite yer almaktadır.

Performans yönetimi hedeflerle başlar. Bu yüzden önce hedefler belirlenir.

Nasıl bir insan kaynağı, ne ölçüde bir performans beklendiği sorularına cevap bulmak, performans yönetimini başlatan ve geliştiren unsurlardır.

Performans yönetimi sistemi içeriği:

 • Çalışanların şirket içindeki görevlerini yaparken ellerinden gelenin en iyisini yapmaları için motive etme, eğitme, biliç arttırma, yeteneklerini güçlendirme ve ödüllendirme
 • Çalışanların görevlerine odaklanmasını ve görevlerini doğru yapmasını sağlama
 • Hedeflere varabilmek için odaklanma, bireysel ve grup potansiyelini grup ve örgüt adına artırma
 • İnsan kaynakları eğitiminin gereksinimini tespit etme
 • İnsan kaynakları planlaması için envanter çıkarma
 • Personelin terfi ve yer değiştirmelerinde objektif kıstaslara göre seçim yapma
 • Yeterlilik temelinde olan ücret artırımı kararlarında işletme yönetimine yardımcı olma
 • Ödül ve disiplin sistemi için girdi sağlama
 • Çalışan-yönetim ilişkilerini ilerletme
 • Çalışanların yetersiz olduğu yönleri ifade etmek ve gelişimlerini motive etme
 • İşlerinde başarısız olan çalışanları işten çıkarma

Performans Yönetim Sistemi bir modelleme sistemidir ve bu sistem şirketin adından kimliğine, organizasyon yapısından hedeflerine varan haritayı ortaya koyar ve o harita üzerinden bir disiplin sınırı ve sistemi oluşturur.

Modelleme İçeriği Şirketimizi Tanıyalım

 • Şirket Vizyonu
 • Şirket Hedefi
 • Şirket Organizasyonu
 • Hedefler

İhtiyaç Belirleme

 • Ne istiyoruz?
 • Nerede olmak istiyoruz?

Yeni Organizasyon Kurumsal Kimlik Oluşturma

 • Marka
 • Hizmet
 • Kimlik

Görev Tanımları

 • Güncelleme
 • Yenileme
 • Oluşturma

Disiplin Oluşturma

 • Tüzük
 • Sözleşmeler
 • Etik Kurallar
 • Ödevler

Ortak Dil Yaratma

Çalışan Haritası Sonuç Raporu

Yurt Dışı İstihdam Danışmanlığı

Personalis Danışmanlık ve İnsan Kaynakları olarak, müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu yerli ve yabancı nitelikli personelleri Türkiye’den karşılayıp uygun çözümler üretiyoruz. Birbirine gerek insani gerekse ticari bağlarla daha fazla bağlanan dünyada yurtdışı istihdam oldukça önem kazanmaktadır. Önem kazanan bu alanda doğru ve etkin çözümler üretiyor; müşterilerimizin istihdam yapısını çeşitlendirerek güçlendiriyoruz.

Bakıcı Hizmetleri Danışmanlığı

Bakıcı hizmetlerini markamız Yardımcı Lazım ile sağlamaktayız.

Detaylı bilgi için www.yardimcilazim.com adresine göz atabilirsiniz

İşe Alım Danışmanlığı

İşe alım süreçlerimizde seçme, ölçme ve yerleştirme metotları uygulanır.

Seçme

 • İş ortaklarımızın talep ettiği pozisyon için duyuru ve ilanların hazırlanması
 • Doğru adayları belirleyen kriterlerin oluşturulması
 • Ön eleme, ön mülakatların organize edilmesi ve gerçeklemesini sağlar.

Ölçme

 • Adayı tanıma ve yetkinliklerini öğrenme
 • Adayın mülakat sürecinde kendini ifade edişini kayıt altına alma
 • Gerekli test ve sınavların uygulanması
 • Test ve sınavların objektif olarak değerlendirilmesi
 • Sonuçlara göre karar verme sürecine katkı sağlama, sonuçları iş ortaklarıyla paylaşmak ve arşivlemek
 • Adayın işe bakış açısını analiz etme
 • Adayın kariyer planlaması öğrenme

Yerleştirme

 • İş teklifi yapılacak adayla ilgili referans kontrolünün yapılması
 • Adaya iş teklifi yapılması
 • İş teklifini kabul eden adaylarla evrak paylaşımı yapılması ve sözleşme imzalanması
 • Test ve sınavların objektif olarak değerlendirilmesi
 • Sonuçlara göre karar verme sürecine katkı sağlama, sonuçları iş ortaklarıyla paylaşmak ve arşivlemek
 • Adayın işe bakış açısını analiz etme
 • Adayın kariyer planlaması öğrenme

Headhunting

Kurumlar için yönetici bulma süreci markanın varlığı ve temsili için çok önemlidir. Personalis, orta ve üst düzey yönetici seçme çalışmasını yaparken iş ortaklarının beklentilerine cevap vermek için headhunting yöntemini kullanmaktadır. Orta ve üst düzey yönetici araştırmasında hem aday hem de firma açısından gizlilik önemli olduğundan, bu süreç deneyimli danışman kadromuz tarafından titizlikle yürütülmektedir.

Personalis, headhunting yönteminde

 • İş ortaklarını iyice tanır
 • Aday araştırmasını titizlikle yapar
 • Şirket bilgilerinin gizliliği korunmasını sağlar
 • Her iki tarafa da doğru, tarafsız bilgi aktarımında bulunur
 • Süreci yönetirken her iki tarafın beklentilerini maksimum ölçüde gerçekleştirir
 • Pozisyonun gerektirdiği yetkinliklere en uygun adayın müşteriye kazandırılması hedefler
 • Gerçekleşen hedefin takibini yapar
 • İş ortaklarına kazandırılan orta ve üst düzey yöneticinin etkinliğinden haberdar olur

SGK Danışmanlığı

Personalis olarak müşterilerimize SGK Danışmanlığı hizmetinde sunduğumuz işlemler;
 • İş Kanunu ve SGK Uygulamaları
 • İşçi – İşveren Arasında Uyuşmazlıkların Çözümü
 • İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları
 • Ücret Ödemeleri ve Kesintilerin Denetimi
 • Performans Değerlendirme Ve İhtar Bildirimleri
 • İzin ve Tatil Uygulamaları
 • Resmi Kurum Bildirimleri
 • Yıl Sonu ve Ara Dönem Denetimi
 • Asgari İşçilik Uygulamaları

Teşvik ve Hibe Danışmanlığı

Personalis Danışmanlık ve İnsan Kaynakları olarak iş ortaklarımızın ihtiyaçlarına yönelik verdiğimiz istihdam hizmetinde en temel amacımız, istihdam hizmetini en düşük maliyetle yönetmektir. Personalis, iş ortaklarına bu hizmeti insan kaynaklarına ek olarak danışmanlık hizmeti ile sağlar. Bunu da kamu kurum ve kuruluşlarından sağladığı hibe, indirim ve teşvik gibi destekleri organize ve koordine ederek yapar.

Teşvik, hibe ve indirim sağlanan bazı kamu kuruluşları

 • SGK
 • İşkur
 • Kosgeb

İstihdam Teşvikleri

 • 7103 İlave İstihdam Teşviki
 • 6111 Genç ve Kadın İstihdamı Teşviki
 • 6645 İşbaşı Eğitim Programı İstihdam Teşviki
 • 14857 Engelli İstihdamı Teşviki

İstihdam Geliştirme Danışmanlığı

Personalis Danışmanlık ve İnsan Kaynakları, iş ortaklarının personel ihtiyacını karşılamanın yanında, yerleştirme hizmeti sonrası personelin ya da personellerin işe uyumunu, tutunmasını ve sürdürmesi evrelerini tek tek analiz eder.

Personelin ya da personellerin bilgi, beceri, ilgi, değer yargıları ve güçlü ve güçsüz yönlerini değerlendirmesi, organizasyon içi ve dışı kariyer olanaklarını tanımlaması, kendisi için kısa, orta, uzun dönemli hedefler saptaması, eylem planlarını hazırlaması ve bunları uygulaması sürecini takip eder.

Performans Yönetim Sistemi Danışmanlığı

Performans Yönetimi, bir işyerinde çalışanların etkinliğini arttırmak için kullanılan bir yöntemdir.

Bu yöntemin içeriğinde hedeflerin belirlenmesi, değişikliklerin izlenmesi, koçluk, motivasyon, yeniden gözden geçirme ve personel gelişimi gibi birçok aktivite yer almaktadır.

Performans yönetimi hedeflerle başlar. Bu yüzden önce hedefler belirlenir.

Nasıl bir insan kaynağı, ne ölçüde bir performans beklendiği sorularına cevap bulmak, performans yönetimini başlatan ve geliştiren unsurlardır.

Performans yönetimi sistemi içeriği:

 • Çalışanların şirket içindeki görevlerini yaparken ellerinden gelenin en iyisini yapmaları için motive etme, eğitme, biliç arttırma, yeteneklerini güçlendirme ve ödüllendirme
 • Çalışanların görevlerine odaklanmasını ve görevlerini doğru yapmasını sağlama
 • Hedeflere varabilmek için odaklanma, bireysel ve grup potansiyelini grup ve örgüt adına artırma
 • İnsan kaynakları eğitiminin gereksinimini tespit etme
 • İnsan kaynakları planlaması için envanter çıkarma
 • Personelin terfi ve yer değiştirmelerinde objektif kıstaslara göre seçim yapma
 • Yeterlilik temelinde olan ücret artırımı kararlarında işletme yönetimine yardımcı olma
 • Ödül ve disiplin sistemi için girdi sağlama
 • Çalışan-yönetim ilişkilerini ilerletme
 • Çalışanların yetersiz olduğu yönleri ifade etmek ve gelişimlerini motive etme
 • İşlerinde başarısız olan çalışanları işten çıkarma

Performans Yönetim Sistemi bir modelleme sistemidir ve bu sistem şirketin adından kimliğine, organizasyon yapısından hedeflerine varan haritayı ortaya koyar ve o harita üzerinden bir disiplin sınırı ve sistemi oluşturur.

Modelleme İçeriği Şirketimizi Tanıyalım

 • Şirket Vizyonu
 • Şirket Hedefi
 • Şirket Organizasyonu
 • Hedefler

İhtiyaç Belirleme

 • Ne istiyoruz?
 • Nerede olmak istiyoruz?

Yeni Organizasyon Kurumsal Kimlik Oluşturma

 • Marka
 • Hizmet
 • Kimlik

Görev Tanımları

 • Güncelleme
 • Yenileme
 • Oluşturma

Disiplin Oluşturma

 • Tüzük
 • Sözleşmeler
 • Etik Kurallar
 • Ödevler

Ortak Dil Yaratma

Çalışan Haritası Sonuç Raporu

Yurt Dışı İstihdam Danışmanlığı

Personalis Danışmanlık ve İnsan Kaynakları olarak, müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu yerli ve yabancı nitelikli personelleri Türkiye’den karşılayıp uygun çözümler üretiyoruz. Birbirine gerek insani gerekse ticari bağlarla daha fazla bağlanan dünyada yurtdışı istihdam oldukça önem kazanmaktadır. Önem kazanan bu alanda doğru ve etkin çözümler üretiyor; müşterilerimizin istihdam yapısını çeşitlendirerek güçlendiriyoruz.

Bakıcı Hizmetleri Danışmanlığı

Bakıcı hizmetlerini markamız Yardımcı Lazım ile sağlamaktayız.

Detaylı bilgi için www.yardimcilazim.com adresine göz atabilirsiniz

Dijital Medya Çözümleri

Personalis olarak iş ortaklığı sistemimiz bir parçası olarak müşterilerimize dijital medya ve dijital pazarlama hizmeti sunuyoruz.

 • Web Sitesi
 • Google Reklamları
 • Sosyal Medya
 • SEO
 • Video Çalışmaları (Youtube)
 • Mailing ve Landing Page
 • Data ve Satış