İNSAN KAYNAKLARI İŞE ALIM

Seçme

Personalis Danışmanlık ve İnsan Kaynakları, iş ortaklarının tüm işe alım süreçlerini yönetir. Seçme sürecini titizlikle ele alır, uygun aday belirmede etkin yöntemler kullanır. Seçme sürecini belli başlıklar altında gerçekleştirir.

 • İş ortaklarımızın talep ettiği pozisyon için duyuru ve ilanların hazırlanması
 • Doğru adayları belirleyen kriterlerin oluşturulması
 • Ön eleme, ön mülakatların organize edilmesi ve gerçeklemesini sağlar.

Ölçme

Personalis Danışmanlık ve İnsan Kaynakları, iş ortaklarının işe alım süreçlerinin en önemli aşaması olan ölçme konusu gerekli materyaller ile gerçekleştirir.

 • Adayı tanıma ve yetkinliklerini öğrenme
 • Adayın mülakat sürecinde kendini ifade edişini kayıt altına alma
 • Gerekli test ve sınavların uygulanması
 • Test ve sınavların objektif olarak değerlendirilmesi
 • Sonuçlara göre karar verme sürecine katkı sağlama, sonuçları iş ortaklarıyla paylaşmak ve arşivlemek
 • Adayın işe bakış açısını analiz etme
 • Adayın kariyer planlaması öğrenme

Yerleştirme

 • İş teklifi yapılacak adayla ilgili referans kontrolünün yapılması
 • Adaya iş teklifi yapılması
 • İş teklifini kabul eden adaylarla evrak paylaşımı yapılması ve sözleşme imzalanması

İNSAN KAYNAKLARINDA DANIŞMANLIK HİZMETİ

Personalis Danışmanlık ve İnsan Kaynakları olarak iş ortaklarımızın ihtiyaçlarına yönelik verdiğimiz istihdam hizmetinde en temel amacımız, istihdam hizmetini en düşük maliyetle yönetmektir. Personalis, iş ortaklarına bu hizmeti insan kaynaklarına ek olarak danışmanlık hizmeti ile sağlar. Bunu da kamu kurum ve kuruluşlarından sağladığı hibe, indirim ve teşvik gibi destekleri organize ve koordine ederek yapar.


İNSAN KAYNAKLARINDA PSİKOLOJİK DESTEK

Psikolojik Destek Hizmetimiz, iş ortaklarımıza verdiğimiz istihdam hizmetinin devamıdır. İstihdam edilen personelin belirlenen testler, anketler ve yönetici görüşleri ile ölçülmesiyle ortaya çıkan sonucun, uzman psikolog kadromuzla değerlendirilip raporlanmasıdır.


KARİYER YÖNETİMİ PLANLAMASI

Kariyer Yönetimi Planlaması kişilerin bilgi, beceri, ilgi, değer yargılarını, güçlü ve güçsüz yönlerinin değerlendirilmesi, organizasyon içi ve dışı kariyer olanaklarının tanımlanması, kendisi için kısa, orta ve uzun dönemli hedefler saptanması, eylem planlarının hazırlanması ve bunları uygulanması süreçleridir.


PERSONEL GELİŞTİRME DANIŞMANLIĞI

Personal Geliştirme Danışmanlığı, rekabet ortamına kurumların uyum sağlamasına ve personel performansına yönelik bir danışmanlık hizmetidir. Rekabet ortamında şirketlere artı değer katan en önemli hususların başında personel kalitesi gelir. Personalis kalitenin artması için iş ortaklarına çözümler ve stratejiler sunar.


PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ

Çalışanların performanslarını planlama, değerlendirme ve geliştirmeyi hedefleyen kurumsal sistemlerimizin tamamı Personel Yönetim Sistemi içerisinde yer almaktadır.

 • Çalışanların şirket içindeki görevlerini yaparken ellerinden gelenin en iyisini yapmaları için motive etme, eğitme, biliç arttırma, yeteneklerini güçlendirme ve ödüllendirme
 • Çalışanların görevlerine odaklanmasını ve görevlerini doğru yapmasını sağlama
 • Hedeflere varabilmek için odaklanma, bireysel ve grup potansiyelini grup ve örgüt adına artırma
 • İnsan kaynakları eğitiminin gereksinimini tespit etme
 • İnsan kaynakları planlaması için envanter çıkarma
 • Personelin terfi ve yer değiştirmelerinde objektif kıstaslara göre seçim yapma
 • Yeterlilik temelinde olan ücret artırımı kararlarında işletme yönetimine yardımcı olma
 • Ödül ve disiplin sistemi için girdi sağlama
 • Çalışan-yönetim ilişkilerini ilerletme
 • Çalışanların yetersiz olduğu yönleri ifade etmek ve gelişimlerini motive etme
 • İşlerinde başarısız olan çalışanları işten çıkarma

ORTA VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ARAŞTIRMA VE SEÇME DANIŞMANLIĞI

Kurumlar için yönetici bulma süreci markanın varlığı ve temsili için çok önemlidir. Personalis, orta ve üst düzey yönetici seçme çalışmasını yaparken iş ortaklarının beklentilerine cevap vermek için headhunting yöntemini kullanmaktadır. Orta ve üst düzey yönetici araştırmasında hem aday hem de firma açısından gizlilik önemli olduğundan, bu süreç deneyimli danışman kadromuz tarafından titizlikle yürütülmektedir.

Personalis, headhunting yönteminde;
 • İş ortaklarını iyice tanır
 • Aday araştırmasını titizlikle yapar
 • Şirket bilgilerinin gizliliği korunmasını sağlar
 • Her iki tarafa da doğru, tarafsız bilgi aktarımında bulunur
 • Süreci yönetirken her iki tarafın beklentilerini maksimum ölçüde gerçekleştirir
 • Pozisyonun gerektirdiği yetkinliklere en uygun adayın müşteriye kazandırılması hedefler
 • Gerçekleşen hedefin takibini yapar
 • İş ortaklarına kazandırılan orta ve üst düzey yöneticinin etkinliğinden haberdar olur